200 bina deformasyon zonu içerisinde bulunuyor

Afyonkarahisar İRAP 1. Çalıştayı Gerçekleştirildi Afyonkarahisar İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık birinci çalıştayı, 10-11 Kasım 2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Çalıştay; İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan’ın İRAP planın oluşturulması süreçlerini anlattığı konuşması ile başladı. Buldan, Afyonkarahisar’ın afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmalarına, Afyonkarahisar AFAD Başkanlığı koordinesinde, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) uzmanları kılavuzluğunda Afyonkarahisar’daki paydaş kurum/kuruluşların katılımıyla pilot il olarak başlanıldığını ifade ederek, ilimizdeki öncelikli tehlikelerin Deprem, Meteorolojik ve İklim Değişikliği Kaynaklı Afetler, Kütle Hareketleri (Heyalan, kaya düşmesi ve Çığ), Taşkın, Yangın ve Bulaşıcı Hastalıklar olarak belirlendiğini dile getirdi. Daha sonra konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ise, Afet risklerinin azaltılması ve kentsel alanlarda dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımının önemine değinerek, kurumların ve yöneticilerin işbirliği içinde çalışmaları halinde afetlerle mücadele ve ekonomik kayıpların azaltılması konusunda başarılı olunabileceğini ifade etti. Açılış Konuşmaları, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan ve AFAD Planlama Grup Başkanı Mehmet Akif ALKAN’ın konuşmaları ile devam etti. AFYON’DA 31 FAY TANILMANDI Çalıştaya Katılım sağlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma (DUAM) Müdürü Doç.Dr. Çağlar ÖZKAYMAK, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirdiği “Afyonkarahisar İli’nin Deprem Kaynakları” başlıklı sunumunda, Afyonkarahisar’ın Türkiye Neotektonik yapısı içerisindeki yeri, sismotektonik yapısı, mevcut deprem kaynakları ve potansiyelleri hakkında mevcut durumu özetleyerek, 2012 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası’na göre Afyonkarahisar İl sınırları içerisinde 31 adet fayın tanımlandığı ve bu fayların 6.2-ile 6.9 aralığında depremler üretebileceğini vurguladı. Ayrıca, son yıllarda yıkıcı deprem olmaksızın diri faylar üzerinde meydana gelen asismik yüzey deformasyonlarına dikkat çeken Özkaymak, Bolvadin’de yaklaşık 200 binanın bu deformasyon zonu içerisinde yer aldığını ifade ederek, Afyonkarahisar’da yer alan 31 faydan herhangi birinin kırılması durumunda ilk yıkılacak binaların Bolvadin’deki bu binalar olabileceğini dile getirdi. Daha sonra DUAM Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Öğr. Üyesi Veli BAŞARAN, “Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve Hasara Neden Olan Yapısal Parametreler” başlıklı sunumunda deprem sırasında meydana gelen hasarların olası sebeplerini güncel örnekler ile açıkladı. İRAP 1. Çalıştayına, bölgede tehlike oluşturabilecek afetler bakımından Afyonkarahisar İli’nin güçlü (G) ve zayıf (Z) yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (F) ve tehditleri (T) belirlemekte kullanılan bir teknik olan GZFT Analizine yönelik oturumlar ile devam edildi. PAYDAŞLAR SÜRECE KATKI SAĞLAMALI AFAD Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir TEZCAN konuşmasında “İldeki kurum/kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla birlikte yürütülen bir yol haritası olan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler meydana gelmeden yapılacak çalışmaları bir süreç dâhilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olup, ildeki tüm paydaşların sürece katkı sağlaması ile plan başarıya ulaşacaktır.’’ dedi. AFETLERE DAYANIKLI VE HAZIR OLUNMALI Vali Yardımcısı Mehmet KEKLİK konuşmasında; “Dünya nüfusunun %50'sinden fazlası şehirlerde yaşamakta ve bu oranın 2050 yılına kadar %66'ya yükselmesi öngörülmektedir. Kentleşme ve kentlerin karmaşık özellikleri sürdürülebilir kalkınma için fırsatlar sunarken aynı zamanda zarar görebilirliği ve riski arttırma potansiyeline de sahiptirler. Afet riskinin azaltılması ve kentsel alanlarda dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımı gerekmektedir.” dedi. KEKLİK konuşmasında; “Afetlerin sayısı ve sıklığı ile birlikte verdikleri sosyal ve ekonomik zararlar son yıllarda katlanarak artmaktadır. Bu kayıplarla başa çıkabilmek tek başına müdahale odaklı bir yönetim anlayışından ziyade risk odaklı bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Bu amaçla; ülkemizde afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında il afet risk azaltma planı hazırlık çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. İl afet risk azaltma planları, afet riskinin azaltılmasında kullanılabilecek önemli bir araçtır. Kurumların ve yöneticilerin işbirliği içinde çalışmaları halinde afetlerle mücadele ve ekonomik kayıpların azaltılması konusunda başarılı olunabildiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu vesile ile kurumlarımız ve şehirlerimizden başlayarak özellikle afet risk azaltma çalışmaları başta olmak üzere afetin her safhasında afetlere dayanıklı ve hazır olunması amacıyla çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyor, çalıştaya katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Dedi. İki gün süren çalıştay afet türlerine göre oluşturulan 5 masada JİCA uzmanlarının da çevrim içi katılımıyla gerçekleştirildi.

Diğer haberler için tıklayın