HAFIZ'ÜL-KURRA AKŞAHİN HAKKA YÜRÜDÜ

Bolvadin'in ünlü ailelerinden Abdi Bey oğullarındandır.1730 tarihli tahrir kayıtlarında Bolvadin Beylerinden Ahmet Bey oğlu Abdi Bey ismi geçer. Osmanlı idari yapısında kazaların en büyük amiri kadılardır.Kadıların hem adli hem de idari yetkileri vardı.17.asırda ayanlıK teşkilatı kuruldu.Kadıların idari görevleri ayanlara verildi.Daha sonra yeniden yapılan düzenleme ile yargı görevi kadılara,idari görev ayanlara belediye görevi mühtesiplere verildi. Abdi Bey Bolvadin ilk ayanıdır.1780 yılında vefatı ile Emrullah Bey ayan olmuştur.Onunda 1801 yılında katli ile Mehmet Tahir Bey (Dere)ayan oldu.Mehmet Tahir Bey 1829 tarihinde şehit olması ile büyük oğlu Abdülkadir ayan olur.1854 tarihinde ayanlık kaldırıldı,belediye teşkilatı kuruldu.İlk belediye başkanı Recep Efendidir. Bu ünlü ailenin torunlarından olan Hacı Ahmet Şerif Akşahin 1931 yılında Bolvadin'de doğdu.Babası Şabanzade lakabı ile anılan Ethem Efendidir.1943 yılında İsmet İnönü İlk okulundan(Fatih İlkokulu)mezun oldu.1944 yılında İnegöllü Hafız'ül Kurra Eyyüp Özçelik hocada hafızlığa başladı.1945 yılında hıfzını tamamladı.1947 yılında Eskişehir'e giderek Hasan Coşkun Hoca Efendiden Arapça dersleri aldı. O devrin hocalarından Sultan Hamit'in ünlü hafız'ül-Kurrası Akşehir Müftüsü ve Kur'an Kursu öğretmeni Hacı Süleyman Necati Özus 'dan Kıraat-ı Seb'a ve Aşere'den icazetnamesi aldı. 1954 yılında Alaca Camiinde vekaleten imamlığına başladı. Bu caminin asil imamı Yörükzade Ahmet Feyzi Efendi'nin vefatı üzerine Ocak.1958 yılında asaleten İmam oldu.Senelerce hatimle teravi namazı kıldırdı.Hatmi Hacegan toplantılarını yöneterek Nakşibendi Tarikatına hizmet etti.Kesintisiz 40 yıl Alaca Camiii imamlığını yürüterek Ekim 1994 yılında emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıdır. Nadir yetişen bu ünlü Hafızü'l-Kurra 19 Eylül 2020 Cumartesi günü rahmeti rahmana kavuştu.20 Eylül 2020 pazar günü ebedi isteratgahına defn edildi. Dr. Muharrem Bayar 0 543 604 3689

Diğer haberler için tıklayın