Faizi bırak kura bak!

Merkez Bankasının TÜİK’le birlikte yaptığı çalışma sonucu şirketlerin 2009-2019 yılları arasındaki finansal tablolarına ilişkin toplulaştırılmış veriler yayınlandı. Bu verinin yayınlanması Türkiye’nin makroekonomik analizini yapmak açısından da çok önemli. Döviz açık pozisyonun etkileri Kambiyo zararının temel sebebi döviz açık pozisyonunun yüksek olması, TL’deki değer kaybı ve hedge oranlarının Türkiye’deki firmalarda düşük olmasıdır. Dolaysıyla son dönemde yaşanan kur yükselişinin şirket bilançolarında yüklü miktarda tahribat yaratacağı çok açıktır. Faizin yarattığı tahribat Genel olarak kurdaki artışla faizdeki artış iki rakipmiş gibi yorumlanıyor. Yani faizler artırılmak istenmediği için kurdaki artışa göz yumuluyor algısı var. Biri diğerine tercih edilecekse bu tercihin mevcut şartlar altında kurları dizginlemek yolunda kullanılmasının daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Aşağıdaki tabloda bu yazıda kullandığım Merkez Bankası’nın TÜİK’le birlikte yaptığı çalışmadan aldığım “Finansman Gideri” ve yıllık ortalama kredi faizi rakamlarını verilmiştir. Faizin etkileri Tablodan da görüldüğü üzere gelir tablosu üzerindeki finansman giderlerinin ağırlığı, kambiyo zararının ağırlığından oldukça düşük seviyede. Faizlerin %21 düzeyinde olduğu, kurdaki yıllık değişimin görece düşük -%16- olduğu ve döviz açık pozisyonun azalmaya başladığı 2019 yılında bile kambiyo zararı rakamı finansman giderlerinin 1.61 katı.(Not : Veriler Dünya Gazetesi yazarlarından Emin Lafçı’nın köşe yazarından alınmıştır.)

Diğer haberler için tıklayın