BELEDİYE İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

İlçemizde son günlerde artan kaçak inşaat müştemilat besihane avlu içinde ekmek evi gibi yapılan ve proje ve eklerine aykırı ve ruhsatsız yapılan yapılar kentleşme ve medeniyet kültürünü bozarak modern ve yaşanılabilir şehir vizyonunu baltalamakta ve şehir ve komşuluk hukukunu ilhal etmektedir. İlçemizde son günlerde artan kaçak inşaat müştemilat besihane avlu içinde ekmek evi gibi yapılan ve proje ve eklerine aykırı ve ruhsatsız yapılan yapılar kentleşme ve medeniyet kültürünü bozarak modern ve yaşanılabilir şehir vizyonunu baltalamakta ve şehir ve komşuluk hukukunu ilhal etmektedir. Bu tür yapılarla ilgili olarak İmar Kanununun 32 ve 42. Maddelerine istinaden işlem yapılmakta olup vatandaşlarımızın mağdur olmamak için yıkım ve astronomik para cezası ile sonuçlanan kaçak inşaat ve proje ve eklerine aykırı bina yapmamaları önemle duyrulur.

Diğer haberler için tıklayın