GÖK KUBBEMİZDE HOŞ SADA BIRAKANLAR

Kitabın Adı: GÖK KUBBEMİZDE HOŞ SADA BIRAKANLAR Yazarı: Yahya Pektaş Basım Tarihi: Şubat 2020-07-08, 1.Baskı, Göktuğ Ofset,sertifika:33830 Ankara-ISNB 978-605-031-494-6 Kitap İsteme Adresi : Bolvadinliler Dayanışma Vakfı, 362. Cad.No:3/2 Demetevler –Yenimahalle –Ankara Tel:0352455 1303 Mail: boldava@gmail.com Kitabın Özellikleri: İkinci hamur kağıt, kitabın boyutları:20.14 cm.198 sayfa,fiyatı yok. Kitabın Bölümleri: İçindekilerYahya Pektaş'ın özgeçmişi,sunuş , 48 başlıklı yazılar. ** *Boldav kurucular kurulu üyesi hemşerimiz Yahya Pektaş, “Gök Kubbemizde Hoş Sada Bırakanlar” adını verdiği kitabını, şubat 2020 tarihinde yayımlamıştır. Yahya Pektaş, TPAO'dan emekli olmuş bürokrattır. Yazar,kitabını ,Bolvadin'de iz bırakmış kişilerin hayatlarını tanıtımak amacıyla hazırlamıştır. Anlaşılan o ki; kitabının içerik ve hacmi doğrultusunda ,anlatmayı planladığı kişilerin sayısı kadar, seçtiği kişilere yer vermeyi uygun bulmuştur. Yazar, Bolvadin odaklı ilginç bulduğu konularına , kendisine ait on mektubu eklemek üzere, yazılarını,kırk sekiz başlıkta toplamıştır. Yazar,Bolvadin'e ve Bolvadinlilere güzel değerler katmış olan bu kişilerin gayretlerini, gün yüzüne çıkartmıştır.Biyoğrafilerini tanıttığı kişilerin; yardımseverlik ve iyilik ustası alanındaki özelliklerine işaret etmiştir.Ayrıca, Bolvadin'in sosyal ,kültürel,dini ve geleneksel yapısını; tarihi bir persprektif içerisinde yansıtmaya çalışmıştır. *Yazar YahyaPektaş, Afyon Milletvekili rahmetli Gazi Yiğitbaşı'nın, ezanın aslına uygun biçimde okunması yönünde; TBMM'de önerge verenlerin arasında olduğu tarihi bilgisini ve özel çabasını okuyucularına aktarmıştır.Bu olayın , Bolvadin'e yaşattığı övünç ve gururu dile getirmiştir. *Yazar,Bolvadin'de görev yapan İstanbullu Hoca'nın çalışmalarına ve Saidi Nursi Hz.ilgili anılara yer vermiştir. Bindokuzyüz ellilerin Türkiyesinde, Bolvadinli kitap kurdu Hafız Şükrü Şahiner, kitapçı Süleyman ve Süreyya Neslioğlu'nun yardımseverlik duygusu içinde; nasıl bir inançla çalışmalar yaptıklarının izlerine işaret etmiştir. Bu çabaların yıllar sonra,Bolvadin'nin kültürüne ve tanıtımına sağladıkları katkıların önemine değinmiştir. Yazar, Bolvadin halkının hep hayırla andığı ilk belediye başkanlarından Hasan Türkmen'nin ve Dr. Ömer Özülkü'nün örnek kişiliklerini sergilenmiştir. Toplumun değerlerini yok sayanlara karşı,toplumun ders verici örnek bir olayını dile getirmiştir. Ayrıca, Bolvadin'in kültür ve ticari hayatında izi olan bazı şahışları da anmaktan geri durmamıştır. Tuzcu Abdullah, Ahmet Yiğitbaşı, Lütfi Göker, Yücel Çakmaklı, Hicazi Doğruyol ve Yörükzâde Ahmet Fevzi hz.gibi şahsiyetlerden söz etmiştir. Hak'kın rahmetine kavuşan bu değerli kişilerin ruhlarına, Fatiha gönderme görevini de unutmamıştır. Yazar Yahya Pektaş, yaşadığı çocukluk hatıralarından da örnekler sunmuştur:Çocuklukta yaşanan “Develiye Beş” adlı at arabası gezilerini ve çırakların yaramazlıklarını gözlerimizin önünde canlandırmıştır. Çocuklara sıkça yöneltilen “Guslün şartı kaç?” soruları karşısında; dökülen terlerden bahsetmesiyle okuyucuları, o günlere götürerek gülümsetmiştir. Bolvadin'in akciğeri olan Horan Parkı'nın kıymetini anlatmış ve Hıdırellez eğlencelerine yer vermiştir. Yazıların uygun yerlerinde ,şiirlere yer verilmesi güzel olmuş. *Yahya Pektaş, kitabının son bölümlerinde yer ayırdığı on özel mektubunda ; mutlu bir aile reisinin,eşine verdiği değeri, okuyucularıyla paylaşmıştır. Şimdi nostaljik kalan bu mektuplarındaki samimiyetini, okuyucuyla başarıyla paylaşmıştır. Yahya Pektaş, kitabında, Bolvadin için yapılan çalışmalardan söz ederken;1987 yılında Ankara'da kurulan Bolvadinliler Vakfı'ndan sıkça söz etmeyi ihmal etmez. Yazarın satırlarında,bu kişilerin ve olayların dışında kalanları; ilerdeki zamanlarda, anlatabileceği hakkında bir işaret görmemekteyiz. Kitap kapağının tamamına kendi fotoğrafını, kitabın ön yüzünü dolduracak biçimde olması yerine; daha küçük boyutlardaki bir fotoğrafını ,arka kapağına koyup yanına,içindeki özgeçmiş bilgilerine yer verebilirdi. *Yahya Pektaş , sade ve samimi anlatımıyla bir eser,ortaya çıkarmıştır. Bazı kişi ve olayları anlatan hatıra türündeki bu eser; Bolvadin'e ve Bolvadinlilere ait antropolojik kaynak özelliğini taşıyabilir. . *Bolvadinimizin kültürüne, karınca kararınca katkıda bulunan tüm eserleri,-eleştiri haklarını saklı tutup- takdirle karşılanmalıdır. Farklı özellikler taşıyan bu eserlerin devamına,gücümüz nisbetinde destek vermeliyiz. Bu tür eserler, sadece ak saçlıların yazdığı kitaplar olmamalı. Bu konuda, gençlerin istekli olmaları şartıyla genç kuşakların da yazmaları teşvik edilmelidir. *Bu kitabı temin eden her Bolvadinli, bence,zevkle ve bir solukta okuyup bitirebilir. Bu kitabın en önemli özelliğidir Bu yönden, bu eseriyle Yahya Pektaş, yazma gayesine ulaşmıştır, derim. “Gök Kubbemizde Hoş Sada Bırakanlar” kitabıyla , Bolvadin kültürüne bir katkı sağlayan kıymetli hemşerimiz Yahya Pektaş'ı , çalışmalarından dolayı tebrik ederim.

Diğer haberler için tıklayın