Kurban Kesmek Vacip’tir

Sözlükte, yaklaşmak ve yakınlaşmaya vesile olan şey manasına gelen kurban, dini bir terim olarak ise, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ve ibadet niyetiyle belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce (dini ve hijyenik kurallara riayet ederek) boğazlamak ve boğazlanan hayvan demektir. Müslüman, akıllı, buluğa ermiş, yolcu olmayan, belirli bir mali güce (nisap miktarı mala) sahip olanların kurban kesmeleri Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre müekked sünnettir. İnsanlar arasında paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren kurban ibadeti hicretin ikinci yılında meşru kılınmış, meşruiyeti kitap ve sünnet ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de “Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın ismini ansınlar diye kurban ibadetini (kesmeyi) meşru kıldık” (Hac, 22/34) buyurularak, ilahi dinlerin hepsinde kurban ibadetinin bulunduğu bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz (as) de kurban ibadetinin önemini vurgulamak için “Kim kurban kesme imkanı bulur ve kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın.” (İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned II, 321.) buyurmaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim'de, kurban ibadetinin Hz. Adem (as) döneminden itibaren var olduğu, Hz. Adem (as)'ın iki oğlunun Allah'a kurban sundukları bildirilmektedir. (Maide, 5/27) Günümüzdeki şekliyle kurban, Hz. İbrahim (as)'ın bir ameliyesi ve sünnetidir. Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de niyet ve ihlas gereklidir. Dolayısıyla kurban kesmekteki niyetimiz Allah'ın emrini yerine getirmek, rızasını elde etmek ve mânen ona daha da yaklaşmaktır. Kurban kesmek Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere fiili bir şükürdür. Gerektiğinde maldan, mülkten ve candan fedakârlıkta bulunacağımızın nişanesi ve göstergesidir. Kurban başka bir gaye, menfaat ve et temini için kesilmez. Kur'an-ı Kerim'de, Cenab-ı Hak “O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır, Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. (kulluk sorumluluğunu samimiyetle yerine getirmenizdir.)” (Hac, 22/37) buyurmaktadır. Kurban ibadetinin içtimai, iktisadi ve psikolojik boyutları vardır: * Kurban ibadeti; teslimiyet ve fedakarlık göstergesidir. * Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlü ve taze tutar. * Kardeşlik duygularını pekiştirir. * İhtiyaç sahiplerine yardım ve destekte bulunma aracıdır. * Dua alıp, insanlar arasında gönül köprüleri kurmaya vesiledir. * Yaratana yakınlaşmayı sağlarken, yaratılmışlar arasında ülfeti güçlendirir. Kurban ibadetini yerine getirirken üzerimize düşen vazifeler olmakla birlikte dikkat etmemiz gereken bir takım sorumluluklar vardır: - Tüm tedbirleri aldıktan sonra; kurbanlık hayvanı kıbleye çevirip, eziyet etmeden tekbir getirmek ve besmele çekerek boğazlamak, - Kurbanlık hayvanın kullanılmayacak olan atıklarını açık alanlara bırakıp çevre kirliliğine, mikrop ve bakteri üremesine ve etrafa kötü koku yayılmasına sebebiyet vermemek,- Dini usullere riayet etmek ve hijyen konusunda hassas olmak.

Diğer haberler için tıklayın