Esnafımızı e-fatura uygulaması etkileyecek

19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi gazetede; yapılan değişiklik ile 2018 ve 2019 yıllarında Brüt Satış hasılatı 5.000.000 TL yi geçenler 01.07.2020 tarihinden itibaren , 2020 yılı ve takip aylarda geçenler ilgili yılı takip eden yılın 7. ayından itibaren E fatura kullanmak zorunda olacaklardır. Bu değişiklikle, 1 Nolu Elektronik defter Genel Tebliğine göre, E fatura kullanmak zorunda olan mükellefler E defter de kullanmak zorundadırlar. Ayrıca, 01.01.2020 tarihinden itibaren 30.000 TL üstündeki bütün faturalar , ( Vergi mükellefleri arasındaki 5.000 TL ) E Arşiv fatura fatura olarak düzenlenmek zorundadır. Yine; 01.02.2020 'den önce mükellef olan serbest meslek erbapları ciroları ne olursa olsun 01.07.2020 'den itibaren e-serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerdir. İsteyenler her yıl elektronik ortamda bildirmek şartıyla geçici vergiye paralel üçer aylık berat alabileceklerdir. Bir diğer önemli konu ise e-defterlerin ikinci bir kopyaları 01.01.2020 'den itibaren 10 yıl yetkili özel entegratörlerde saklanmak zorundadır.

Diğer haberler için tıklayın