Mesleki Eğitim Merkezi Lise Diploması Veriyor.

Bolvadin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Nadir HELVACI'dan alınan bilgiye göre 12 Temmuz 2019 Tarihli Resmi gazetede yayınlanan 30829 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini Mesleki Eğitim Merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Bunların diplomaları fark derslerini tamamladıkları kurum tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenir.” Talim ve Terbiye Kurulunun 19.07.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı ve O.Ö.K.Y. yapılan düzenleme ile 9. sınıfa yeni başlayan Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, fark derslerini tamamlayarak lise diploması almaya hak kazanmıştır. YÜZ YÜZE EĞİTİM İMKÂNI Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diplomasına erişimlerinde esneklik sağladıklarını söyleyen Selçuk, şöyle konuştu: "Yaptığımız düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler artık istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerine geldikleri günlerde fark derslerini alabilecek. Yüz yüze eğitim imkânı, öğrencilerin fark derslerini başarmalarını da kolaylaştıracak. Ayrıca öğrenciler, okula geldikleri gün bu dersleri alacağı için ilave maliyet de üretmeyecek. Artık mesleki eğitim merkezlerine yeni kayıt olan öğrenciler, Lise diploması alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecek." LİSE DİPLOMASI ALMALARININ ÖNÜ AÇILDI Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, ortaokul sonrası dört yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamıyordu. MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle öğrencilerin fark derslerini alabilmelerine imkân tanıyarak lise diplomasına sahip olabilmenin önünü açtı. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, sadece bu yolla diploma alabilirken yeni düzenlemeyle öğrenciler okulda fark derslerini yüz yüze eğitim yolu ile tamamlayabilme hakkına sahip oldu.

Diğer haberler için tıklayın