BOLVADİN RSYK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ FARKINI HİSSETTİRİYOR

Sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak bireyleri yetiştirmek amacıyla 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında açılan RSYK Sosyal Bilimler Lisesi, ''sosyal zekâsı yüksek'' öğrencilerle geleceğin nitelikli yöneticilerini, hukukçularını, diplomatlarını, televizyoncularını, edebiyatçılarını ve sosyal bilimcilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, derslerinin yanı sıra “Proje hazırlamakta, Toplum Hizmeti Çalışmaları yürütmekte, Sportif faaliyetler yapmakta ve kültürel yayınlar hazırlamaktadırlar. Etkinliklerle derslerinde öğrendiklerini uygulama ve toplumsal sorunlara çözüm odaklı bakmaları sağlanmaktadır. Sosyal Bilimler Lisesi, Osmanlıca ve Sosyal Bilim Çalışmaları gibi farklı derslerle; geçmişi ile güçlü bir bağ kuran, çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler, 20 saat İngilizce, 4 saat Almanca dersi ile yabancı dil konusunda akranlarına nazaran daha doyurucu bir eğitim almaktadırlar. Mesleki tercihlerde akademisyenlik için alınan yabancı dil eğitimi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerini önemli bir avantaj sahibi yapmaktadır. Yabancı Dil eğitiminin yanında Sosyal Bilimler Liselerinde bütün okul türlerinden daha fazla matematik, coğrafya, tarih, edebiyat, felsefe grubu dersleri görülmekte; bununla birlikte uluslar arası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, Osmanlı Türkçesi gibi farklı dersler de bulunmaktadır. Sadece eşit ağırlık ve sözel sınavlarda yarışacak öğrencilerin eğitim aldığı RSYK Sosyal Bilimler Lisesinde sınıf mevcutları en fazla 30'dur. Şu anda 431 öğrencisi ve tercih edecek yeni öğrencilerle birlikte, özverili, gayretli personeliyle Sosyal Bilimler Lisesi, Bolvadin'in güzide eğitim kurumu olmaya devam edecektir. Sosyal Bilimler Lisesi kadrosu, alanında deneyimli ve özverili idareci ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Disiplinli ve eğlenceli bir eğitimin yürütüldüğü okulda kalite ve etkin bir okul olmak hedeflenmektedir. RSYK Sosyal Bilimler Lisesi yeni kurulmuş bir okul olmasına rağmen, diğer okullara göre akademik olarak daha düşük puanlı öğrencilere verdiği eğitim ve öğretimle daha üstün nitelikli bireyler haline getirmektedir. RSYK Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri her alanda yarışmacı ve mücadeleci bir karaktere sahip olma vizyonuyla eğitilmektedir. Üniversiteye adım atabilmek için öğrenci performans izleme çalışmaları, ortak sınavlar ve bu sınavların takibi ve değerlendirilmesi ve velilerle paylaşımına önem verilmektedir. Bireysel Eğitim Koçluğu aktiviteleri aksatılmadan yapılmakta ve motivasyon çalışmaları hat safhada yürütülmektedir. Eğitim olmadan Öğretimin verimli olmayacağı prensibiyle hareket edilen okulda Sosyal Yönü gelişmiş öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Akademik başarının yanında sosyal etkinlikler ve bilimsel çalışmalar da bu sebeple çok önemsenmektedir. Mesleki hedef olarak Bankacılık ve finans gibi her türlü iktisadi ilimlerden hukuğa, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerden felsefeye, psikoloji, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinden kamu yönetimine, basın ve medyadan iletişim bilimlerine, edebiyat, tarih ve coğrafya alanlarından iç mimarlık ve çevre tasarımına, oradan ilahiyat ve her türlü dil alanlarına öğrenci göndermeyi hedefleyen RSYK Sosyal Bilimler Lisesi, aldığı öğrencileri üst noktalara taşıma noktasında kararlı görülmektedir. Bolvadin RSYK Sosyal Bilimler Lisesi kısa zamanda çok önemli işler yapmak azim ve kararında olan, kurum kültürünü oluşturmuş başarılı bir okuldur. İyi okul dar kumaştan bol gömlek diken, aldığı öğrencileri üst noktalara taşıyabilen okuldur. Bolvadin RSYK Sosyal Bilimler Lisesi ulusal ve uluslar arası başarıyı hedefleyen vizyon sahibi bir okuldur.

Diğer haberler için tıklayın